ผลงานด้านบทความของ วิทยากร เชียงกูล (5/5)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
19/12/2008
ที่มา: 
ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล

---------- ---------------------------- ----------

ข้อคิดเตือนใจจาก เอ็ดวาร์ด เดอ โบโน

เมื่อรัฐไร้น้ำยา อุตสาหกรรมก็ใกล้ล้มละลาย

The Thaksin Code (รหัสลับทักษิณ)??

การเมืองภาคประชาชน : แนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปกครองท้องถิ่น

ธรรมรัฐ กับ ความเป็นไปได้ในสังคมไทย

มหาสยามยุทธ

เรียนรู้คำสอนแม่ฟ้าหลวง

---------- ---------------------------- ----------

ไฟล์แนบขนาด
vitayakon foo5.doc181 KB