หน้าที่ผู้รับกรรม นักโทษ-คนอนาถา-ขอทาน-คนโง่เขลาเบาปัญญา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/02/2011
ที่มา: 
วัดชลประทานรังสฤษภ์ จ.นนทบุรี
ไฟล์แนบขนาด
panya135.pdf1.69 MB