ทางสายกลาง ไม่ตึง ไม่หย่อน แต่พอดี

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/02/2011
ที่มา: 
วัดชลประทานรังสฤษภ์ จ.นนทบุรี
ไฟล์แนบขนาด
panya145.pdf56.48 MB