วัดและศาสนสถาน

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดมเหยงคณ์

 วัดมเหยงคณ์

กบิลพัสดุ์

กบิลพัสดุ์ เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นสักกะ เป็นเมืองของพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระราชบิดาของเจ้าชาย »

Syndicate content