พระพุทธรูป

หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์

หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์

ข้อแนะนำการส่งหรือนำพระพุทธรูปออกนอกราชอาณาจักร

 

ข้อแนะนำการส่งหรือนำพระพุทธรูปออกนอกราชอาณาจักร

บุคคลทั่วไป
                  ๑.  กรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตที่ทางราชการจัดให้  (ศก.๖)

พระพุทธโสธร

พระพุทธโสธร

พระนอนจักรสีห์

พระนอนจักรสีห์

        พระนอนจักรสีห์ พระพุทธไสยาสน์องค์นี้ เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศ

หลวงพ่อวัดไร่ขิง

หลวงพ่อวัดไร่ขิง

Syndicate content