เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์

เพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงสรรเสริญพระบารมี

ขบวนการเสรีไทย

“ขบวนการเสรีไทย” เป็นการรวมพลังของบรรดาคนไทยผู้มีจิตสำนึกในความเป็นไท ทำงานรับใช้มาตุภูมิในการกอบกู้เอกราชและอธิปไตยของชาติไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่กองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองประเทศไทยในระหว่างสง

Syndicate content