ประวัติศาสตร์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

 

ขบวนการเสรีไทย

“ขบวนการเสรีไทย” เป็นการรวมพลังของบรรดาคนไทยผู้มีจิตสำนึกในความเป็นไท ทำงานรับใช้มาตุภูมิในการกอบกู้เอกราชและอธิปไตยของชาติไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่กองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองประเทศไทยในระหว่างสง

ตอนที่ 11 : 131 ปี กระทรวงการต่างประเทศ


2:01 minutes (1.16 MB)

Diplomatic History of Thailand

Syndicate content