ผ้าไทยภาคเหนือ

ข้อมูลผ้าไทยภาคเหนือตอนล่าง - ผ้าเมืองแพร่

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดแพร่

ข้อมูลผ้าไทยภาคเหนือตอนล่าง - ผ้าเมืองน่าน

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดน่าน

“แข่งเรือลือเรื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”

วิธีการทอผ้า

 วิธีการทอผ้า

การย้อมสี

การย้อมสี

ขั้นตอนการทำเส้นฝ้าย

การทำเส้นฝ้าย

การปลูกฝ้าย

 การปลูกฝ้าย

ภาพรวมการทอผ้าในประเทศไทย

ภาพรวมการทอผ้าในประเทศไทย

ประเภทของผ้าไทย

ประเภทของผ้าไทย

Syndicate content