ผ้าไทยภาคเหนือ

ข้อมูลผ้าไทยภาคเหนือตอนล่าง - ผ้าเมืองนครสวรรค์และผ้าเมืองพิจิตร

ผ้าเมืองนครสวรรค์และผ้าเมืองพิจิตร

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลผ้าไทยภาคเหนือตอนล่าง - ผ้าเมืองเพชรบูรณ์

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์

  “เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว  ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง”

ข้อมูลผ้าไทยภาคเหนือตอนล่าง - ผ้าเมืองพิษณุโลก

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพิษณุโลก

   “พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วย ตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา”

ข้อมูลผ้าไทยภาคเหนือตอนล่าง - ผ้าเมืองตาก

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตาก

ข้อมูลผ้าไทยภาคเหนือตอนล่าง - ผ้าเมืองสุโขทัย

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย

    “มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข”

Syndicate content