ไทลื้อ

มารู้จักเทคนิคการทอผ้าแบบ เกาะ / ล้วง

เทคนิคการทอผ้าแบบ เกาะ / ล้วง

 

 

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจากหนังสือ ผ้าไทย
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 

Syndicate content