ไทยทรงดำ

วัฒนธรรมการแต่งกายของไททรงดำ (2)

วัฒนธรรมการแต่งกายของไททรงดำ(2)

การแต่งกายของผู้ชาย

เสื้อฮี

วัฒนธรรมการแต่งกายของไททรงดำ (1)

วัฒนธรรมการแต่งกายของไททรงดำ


หญิงสาวไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง ว่างเว้นจากการทำนาทำไร่จะมานั่งทอผ้า   

Syndicate content