พันธ์หม่อน

กว่าจะเป็นเส้นไหม

กว่าจะเป็นเส้นไหม 

เนื้อหาและภาพจากหนังสือผ้าไหมพื้นบ้าน

Syndicate content