ศาสนาและจิตวิญญาณ

บทสนทนาของเมิ่งจื่อ (孟子) กับฉีซวนอ๋อง (齐宣王) ส่วนหนึ่งจากบทความ《齐桓晋文之事》

บทสนทนาของเมิ่งจื่อ (孟子) กับฉีซวนอ๋อง (齐宣王) ส่วนหนึ่งจากบทความ《齐桓晋文之事》

Society, philosophy and politics in early Buddhism, a review of A. K. Warder

Title
Society, philosophy and politics in early Buddhism, a review of A. K. Warder

By Pattrarat Suwanwatthana (ภัทรารัตน์ สุวรรณวัฒนา), MA Study of Religions 2008, The School of Oriental and African Studies, University of London

Abstract
This essay responds to A. K. Warder’s ‘On the Relationships between Early Buddhism and Other Contemporary Systems’

บทวิเคราะห์ความตึงเครียดของวัดในตะวันตก ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดอาจารย์ชา

Title
The analysis of tensions in Western monasteries linked to the Thai forest tradition in the lineage of Ajahn Chah : the separation between the ‘original’ Buddhism and ‘Thai’ monastic traditions

By Pattrarat Suwanwatthana (ภัทรารัตน์ สุวรรณวัฒนา), MA Study of Religions 2008, The School of Oriental and African Studies, University of London.

Abstract

Upanayana, domestic ritual, a response to social change

Title
Upanayana, domestic ritual, a response to social change into Class-based society

By Pattrarat Suwanwatthana (ภัทรารัตน์ สุวรรณวัฒนา), MA Study of Religions 2008, The School of Oriental and African Studies, University of London

Abstract

Syndicate content