อึ๊งภากรณ์

สารคดีฉบับพิเศษ - ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประชาธิปไตย เสรีภาพ ของประชาชน
ความสันติสุขและผาสุข ของประชาชน
เป็นสิ่งที่ผมปรารถนา .....  ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อุดมคติสำหรับคนรุ่นใหม่

อุดมคติสำหรับคนรุ่นใหม่
โดย
ป๋วย อึ๊งภากรณ์, พระประชา ปสนฺนธมฺโม,
น.พ.วิชัย โชควิวัฒน์, เตือนใจ ดีเทศน์

อุดมคติและปณิธานอาจารย์ป๋วยกับข้อเสนอจัดตั้งสถาบันป๋วยเพื่อการจัดการสังคม

อุดมคติและปณิธานอาจารย์ป๋วยกับข้อเสนอจัดตั้งสถาบันป๋วยเพื่อการจัดการสังคม โดยไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เรียบเรียง

อาจารย์ป๋วย บิดาแห่งทรัพยากรมนุษย์ของไทย

เนื้อหา

-จากวันนี้ย้อนหลับไปในอดีต
-คนธรรมดาที่เป็นครู
-นักบริหารผู้มีความเป็นคน
-เส้นทางสู่ตำแหน่งอธิการบดี
-นักบริหารที่เป็นครู
-ค่าของคนอาจอยู่ที่ผลของงาน
-วันสงบ
-ยามวิกฤต

อาจารย์ป๋วย ที่ระลึก 84 ปี 9 มีนาคม 2543

บัญฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์เนื่องในวันอายุครบ 84 ปี อาจารย์ป๋วย
ISBN : 974-85867-6-6

สาระในหนังสือ

อาจารย์ป๋วย กับสังคมไทย

อาจารย์ป๋วย กับสังคมไทย
โดย

สุลักษณ์ ศิวรักษ์
รังสรรค์

เสียชีพอย่าเสียสิ้น - ป๋วย อึ๊งภากรณ์

- ความหวังและทางออก
- การศึกษาและการพัฒนาสังคม
- เศรษฐกิจและการคลัง

สูจิบัตร พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

สูจิบัตร
พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2545
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

... วิสัยบัณฑิตผู้ ทรงธรรม์
ไป่เปลี่ยนไป่แปรผัน ไป่ค้อม

สาระสังเขปผลงานของศาสตรจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดพิมพ์โดยความร่วมมือของ ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Syndicate content