บ้านเรือนไทย

เรือนไทยภาคกลาง - เรือนหมู่

เรือนไทยภาคกลาง - เรือนหมู่      

เรือนหมู่ เป็นการขยายเรือนนอน ทำได้ 3 ลักษณะคือ                    
1 . ปลูกเรือนเรียงตามยาวต่อจากเรือนนอนของพ่อแม่ หรือเรือนนอนที่อยู่ตรงข้ามกับเรือนพ่อแม่

Syndicate content