ผ้าจังหวัดปราจีนบุรี

ผ้าไทยภาคกลาง - จังหวัดปราจีนบุรี

    ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกอ ลายประยุกต์
Pra-Yuk pattern Song-Takor Mud-Mee silk

Syndicate content