เครื่องมือของใช้ล้านนา - พ้อม

พ้อม

พ้อม
เป็นภาชนะสานด้วยไม้ไผ่มีขนาดใหญ่สำหรับบรรจุข้าวเปลือก บางท้องที่เรียกว่า กระพ้อม

เครื่องมือของใช้ล้านนา - กะเหล็บ

กะเหล็บ

กะเหล็บ
เป็นภาชนะสานทึบคล้ายกระบุงแต่รูปค่อนข้างแบนทรงสูงกว่า พื้นก้นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สะพายติดหลังใส่สิ่งของอเนกประสงค์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านการหากิ๋น เรื่อง การทำไหข้าว ข้องพร้า บุง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านการหากิ๋น เรื่อง การทำไหข้าว ข้องพร้า บุง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

Syndicate content