ความตาย

มรณานุสรณ์

Watch this video!

มรณานุสรณ์

สุภาพร พงศ์พฤกษ์

เรียนรู้การเผชิญความตายอย่างสงบและงดงาม

บทบาทของครอบครัว ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

บทพิจารณา "ตายก่อนตาย" บทที่ 4

Click to play
12 MB

บทพิจารณา "ตายก่อนตาย"

บทพิจารณา "ตายก่อนตาย" บทที่ 3

Click to play
11.33 MB

บทพิจารณา "ตายก่อนตาย"

บทพิจารณา "ตายก่อนตาย" บทที่ 2

Click to play
63.7 MB

บทพิจารณา "ตายก่อนตาย"

บทพิจารณา "ตายก่อนตาย" บทที่ 1

Click to play
22.78 MB

บทพิจารณา "ตายก่อนตาย"

Syndicate content