ภาคกลาง

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญบ้านโป่ง-โพธาราม จ.ราชบุรี

มอญบ้านโป่ง-โพธาราม จ.ราชบุรี
สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์

ชุมชนมอญในประเทศไทย - บ้านมอญ จ.นครสวรรค์

บ้านมอญ จ.นครสวรรค์
องค์ บรรจุน

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญบางปลา จ.สมุทรสาคร

กินแกงกระเจี๊ยบที่บางปลา
ธนพัฒน์ มหาชัย

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญปากลัด มอญพระประแดง จ.สมุทรปราการ

มอญปากลัด มอญพระประแดง จ.สมุทรปราการ

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญคลองสิบสี่ (มอญหนองจอก) กรุงเทพฯ

มอญคลองสิบสี่ (มอญหนองจอก)
องค์ บรรจุน

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญบ้านเสากระโดง จ.อยุธยา

มอญบ้านเสากระโดง
อารมณ์  จุลสิกขี

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญกระทุ่มมืด จ.นครปฐม

มอญกระทุ่มมืด (มอญนครปฐม)
พิศาล บุญผูก

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญบางไส้ไก่ กรุงเทพฯ

มอญบางไส้ไก่
สุจริตลักษณ์  ดีผดุง

Syndicate content