ภาคกลาง

รำผีมอญ 04

รำผี รำผี รำผี รำผี

ภาพชุดรำผีมอญ จากเว็บไซต์ http://www.monstudies.com/

พิธีรำผี ที่ตำบลเจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

เอื้อเฟื้อภาพโดย สมาชิก : CHONGKUNPON

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญ จ.สมุทรสาคร

มอญ จ.สมุทรสาคร
โดย องค์ บรรจุน

 

ชุมชนมอญในประเทศไทย - คลองมอญ กรุงเทพฯ

คลองมอญ กรุงเทพฯ
องค์ บรรจุน

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญสามโคก จ.ปทุมธานี

มอญสามโคก จ.ปทุมธานี
วีรวัฒน์  วงศ์ศุภไทย

Syndicate content