ภาคใต้

มโนราห์ - รำท่าสอนรำ

รำท่าสอนรำ

สอนเอ๋ยสอนรำ      ครูให้ข้ารำเทียมบ่า
ปลดปลงลงมา       ครูข้าให้รำเทียมพก
วาดไว้ฝ่ายอก       ให้ยกเป็นแพนๆผาหลา
ยกขึ้นเสมอหน้า      เรียกช่อระย้าพวงดอกไม้

มโนราห์ - รำท่าครูสอน

รำท่าครูสอน

อ๋อ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ - นั่งคุกเข่ารำ    

ครูเอ๋ยครูสอน       เสดื้องกรต่อง่า
ครูสอนให้โผกผ้า        สอนข้าให้ทรงกำม์ไล
สอนครอบเทรดน้อย     แล้วจับสร้อยพวงมาลัย

การแสดงศิลปะโนรา (25)

คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

ภาพชุดการเตรียมพิธีไหว้ครูโนรา จ.สงขลา

ชุดภาพพิธีไหว้ครูโนรา (24)

คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

ภาพชุดการเตรียมพิธีไหว้ครูโนรา จ.สงขลา

ชุดภาพพิธีไหว้ครูโนรา (23)

คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

ภาพชุดการเตรียมพิธีไหว้ครูโนรา จ.สงขลา

ชุดภาพพิธีไหว้ครูโนรา (22)

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

ภาพชุดการเตรียมพิธีไหว้ครูโนรา จ.สงขลา

ชุดภาพพิธีไหว้ครูโนรา (21)

คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

ภาพชุดการเตรียมพิธีไหว้ครูโนรา จ.สงขลา

ชุดภาพพิธีไหว้ครูโนรา (20)

คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

ภาพชุดการเตรียมพิธีไหว้ครูโนรา จ.สงขลา

Syndicate content