วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/02/2009
ที่มา: 
มรดกใต้ดอทคอม http://www.moradokthai.com

รำท่าครูสอน

อ๋อ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ - นั่งคุกเข่ารำ    

ครูเอ๋ยครูสอน       เสดื้องกรต่อง่า
ครูสอนให้โผกผ้า        สอนข้าให้ทรงกำม์ไล
สอนครอบเทรดน้อย     แล้วจับสร้อยพวงมาลัย
สอนทรงกำม์ไล          สอดใส่ซ้ายใส่ขวา
เสดื้องเยื้องข้างซ้าย     ตีค่าได้ห้าพารา
เสดื้องเยื้องข้างขวา     ตีค่าได้ห้าตำลึงทอง
ตีนถีบพนัก               ส่วนมือชักเอาแสงทอง
หาไหนให้ได้เสมือนน้อง  ทำนองพระเทวดา
อ๋อ ๆ ๆ ๆ ๆ .... ดนตรีรับ    


ครูเอยครูสอน


เสดื้องกรต่อง่า


ครูสอนให้ผูกผ้า


สอนข้าให้ทรางกำไล


ครูสอนให้ครอบเทริดน้อย


แล้วจับสร้อยพวงมาลัย


สอนทรงกำไล สอดใส่ซ้ายขวา


เสดื้องย่างข้างซ้าย


ตีค่าให้ห้าพาราเสดื้องเยื้องข้างขวา ตีค่าได้ห้าตำลึงทอง

หาไหนให้ได้เสมือนน้อง ทำนองพระเทวดา

จากหนังสือ ประวัติโนรา โดย อ.ภิญโญ จิตธรรม อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ขุนอุปถัมภ์นรากร ๒๗ กันยายน ๒๕๒๗