ชนเผ่าลีซู - พิธีกรรมในรอบปี

ชนเผ่าลีซู : พิธีกรรมในรอบปี

ชนเผ่าลีซู - พิธีขอบคุณเทพ

 ชนเผ่าลีซู : พิธีขอบคุณเทพ 

ชนเผ่าลีซู - ประเพณีปีใหม่

ชนเผ่าลีซู : ประเพณีปีใหม่ “โข่เซยี่ย”

ชนเผ่าลีซู - บ้าน

ชนเผ่าลีซู : บ้าน

ชนเผ่าลีซู - การนับวัน

 ชนเผ่าลีซู : การนับวัน

ชนเผ่าลีซู - วิถีชีวิตในรอบปี

ชนเผ่าลีซู : วิถีชีวิตในรอบปี  

ชนเผ่าลีซู - การละเล่น

 ชนเผ่าลีซู : การละเล่น

Syndicate content