ชนเผ่าลีซู - การทอย่าม

ชนเผ่าลีซู : การทอย่าม

ชนเผ่าลีซู - เครื่องดนตรี

ชนเผ่าลีซู : เครื่องดนตรี

ชนเผ่าลีซู - เพลง

ชนเผ่าลีซู : บทเพลง

ชื่อเพลง คิดถึง (ฉะจา)   
เพลงนี้พูดถึง การดำเนินชีวิตของชาวลีซู

ชนเผ่าลีซู-นิทานตลก

ชนเผ่าลีซุู : นิทานตลก

ชนเผ่าลีซู - นิทาน

ชนเผ่าลีซู : นิทาน

ชนเผ่าลีซู - สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน

ชนเผ่าลีซู : สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน

ชนเผ่าลีซู - สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้าน

 ชนเผ่าลีซู : สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้าน

ชนเผ่าลีซู - ความเชื่อ หมอผี

ชนเผ่าลีซู : ความเชื่อเรื่องหมอผี

 หมอผี "หนีผะ"

ชนเผ่าลีซู - ความเชื่อ วันศิล

ชนเผ่าลีซู: วันศีล เรียกว่า “จื้อ”

ชนเผ่าลีซู - การแต่งกาย

ชนเผ่าลีซู : การแต่งกาย

Syndicate content