วัฒนธรรม (3269)

ชนเผ่าม้ง - ประวัติและความเป็นมา

ชนเผ่าม้ง :ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา (History of the Hmong people)

ชนเผ่ากะเหรี่ยง - อาหาร

ชนเผ่ากะเหรี่ยง : อาหารกะเหรี่ยง

อาหารเป็นส่วนหนึ่งของทุกชีวิตทุกเผ่าพันธ์ อาหารกะเหรี่ยงจะมีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือรสชาติจะเผ็ดและจัดจ้าน

Syndicate content