วัฒนธรรม (3269)

ฤกษ์ยามสร้างเรือนไทยความเชื่อแต่โบราณ


4. ฤกษ์ยามและวิธีการก่อสร้างตามความเชื่อถือแต่โบราณ

1. ผู้ใดปลูกเรือนในเดือนอ้าย ย่อมจักได้เป็นเศรษฐี ทรัพย์สินเพิ่มพูนมี เพราะเดือนนี้อุดมผล

องค์ประกอบเรือนไทยภาคกลาง

2.องค์ประกอบเรือนไทยภาคกลาง

องค์ประกอบต่างๆ ของบ้านทรงไทย

องค์ประกอบต่างๆ ของบ้านทรงไทยหรือเรือนไทยภาคกลาง ที่สำคัญ มีดังนี้

1. งัว

เรือนไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 13

เรือนไทย

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 13

การประดิษฐ์ผักและผลไม้ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 13

การประดิษฐ์ผักและผลไม้

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

อาหารไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 13

อาหารไทย

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

Syndicate content