ผ้า

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคกลาง ประเภทผ้าไหม

สุดยอดผ้า ภาคกลาง :  ประเภทผ้าไหม

รางวัลชนะเลิศ ผ้าไหมทอยกดอกอยุธยา

ความเป็นมา

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทผ้าไหม

สุดยอดผ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ประเภทผ้าไหม
รางวัลชนะเลิศ ผ้าไหมมัดหมี่

ความเป็นมา

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคเหนือ ประเภทผ้าไหม


สุดยอดผ้าภาคเหนือ ประเภทผ้าไหม
รางวัลชนะเลิศ ผ้าไหมทอยกดอกลายสุริยะฉาย


ความเป็นมา

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคเหนือ ประเภทผ้าฝ้าย

สุดยอดผ้าเมืองไทย : ภาคเหนือ

ประเภทผ้าฝ้าย  รางวัลชนะเลิศ ผ้าฝ้ายลายดอกอเครือ (เกี่ยวขอ)

ความเป็นมา

ผ้ามัดหมี่ - ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ในภาคใต้, จ.ตรัง

ตัวอย่างจังหวัดที่มีการทอผ้ามัดหมี่ในพื้นที่ภาคใต้

จังหวัดตรัง

เอกลักษณ์ ลวดลาย และการใช้ประโยชน์

ผ้ามัดหมี่ - ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ในภาคกลาง, จ.อุทัยธานี

ผ้ามัดหมี่จังหวัดอุทัยธานี

ผ้าไหมมัดหมี่ลา  ยดั้งเดิม  กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ อำเภอบ้านไร่

ผ้ามัดหมี่ - ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ในภาคเหนือ, จ.กำแพงเพชร

ผ้ามัดหมี่จังหวัดกำแพงเพชร

 

ผ้ามัดหมี่ลายหมี่นาคสน บ้านสระแก้ว อำเภอไทรงาม

เอกลักษณ์ ลวดลาย และการใช้ประโยชน์

ผ้ามัดหมี่ - ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ในภาคเหนือ, จ.เชียงราย, จ.เชียงใหม่

ตัวอย่างจังหวัดที่มีการทอผ้ามัดหมี่ในพื้นที่ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย

ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ ลายตีนสร้อย