เสาวณีย์ เกษมวัฒนา

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

สู่สายธารแห่งพุทธธรรมในโลกสมัยใหม่

บทสัมภาษณ์วิจักขณ์ พานิช

ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐

เกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติธรรมในบริบทสังคมสมัยใหม่

เรื่อง : เสาวณีย์ เกษมวัฒนา