สุขภาพทางจิตวิญญาณ : สุขภาพทางปัญญา

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

สุขภาพทางจิตวิญญาณ : สุขภาพทางปัญญา

นำเสนอข้อมูลสุขภาพ ที่หมายถึงสภาวะเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล ทั้งมติ ทางกาย ทางใจ ทางจิต ทางวิญญาณ และทางสังคม ข้อมูลโดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี