ที่อยู่อาศัย

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

องค์ประกอบเรือนไทยภาคกลาง

2.องค์ประกอบเรือนไทยภาคกลาง

องค์ประกอบต่างๆ ของบ้านทรงไทย

องค์ประกอบต่างๆ ของบ้านทรงไทยหรือเรือนไทยภาคกลาง ที่สำคัญ มีดังนี้

1. งัว

เรือนไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 13

เรือนไทย

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 13