ศิลปะและการบันเทิง (699)

แผ่นดินของเรา (Wind, Sand and Stars)

คำนำ                 เรื่อง ราวเชิงสารคดีใน "แผ่นดินของ

ฆานฑิต คนว่าง่าย (Candide)

โจนาธาน ลิวิงสตัน นางนวล (Jonathan Livingston Seagull)

BE Lost ......
On a painted sky
Where the clouds are hung
For the poet's eye,
You may find him.
If you may find him.

There.....
On a distant shore,
By the wings of dreams.
Through an open door.
You may know him,
If you may

ปีใหม่มูเซอ ตอนสุดท้าย

Watch this video!

ปีใหม่มูเซอ
Sarakadee in reality#2
ผลิตโดย : นิตยสารสารคดี
ในนาม บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด
โทร. 02-281-6110
www.sarakadee.com
สนับสนุนโดย : โครงการลูกโลกสีเขียว
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปีใหม่มูเซอ ตอน สืบต่อจังหวะของเผ่าพันธุ์

Watch this video!

ปีใหม่มูเซอ
Sarakadee in reality#2
ผลิตโดย : นิตยสารสารคดี
ในนาม บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด
โทร. 02-281-6110
www.sarakadee.com
สนับสนุนโดย : โครงการลูกโลกสีเขียว
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เตภูมิกถา

CREDIT แหล่งข้อมูล

www.geocities.com/kit119 »

Syndicate content