ศิลปะและการบันเทิง (699)

ได้เต้น ได้บุญ

Watch this video!

ปีใหม่มูเซอ
Sarakadee in reality#2
ผลิตโดย : นิตยสารสารคดี
ในนาม บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด
โทร. 02-281-6110
www.sarakadee.com
สนับสนุนโดย : โครงการลูกโลกสีเขียว
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปีใหม่มูเซอ ตอนบทนำ

Watch this video!

ปีใหม่มูเซอ
Sarakadee in reality#2
ผลิตโดย : นิตยสารสารคดี
ในนาม บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด
โทร. 02-281-6110
www.sarakadee.com
สนับสนุนโดย : โครงการลูกโลกสีเขียว
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Quotations for Social Changes

This collection of 303 quotations related to positive social change made by over 160 people, some famous, some not so, includes the 263 quotations interspersed throughout Inciting Democracy plus 40 more that were too profound or clever to leave out.

Rabindranath Tagore Poems

วันอีดในอิสลาม

  • ชื่อหัวข้อ: วันอีดในอิสลาม
  • ภาษา: ไทย
  • วันที่เพิ่ม: Aug 11,2006
Syndicate content