ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง หมอดูกล่องข้าว (เมื่อปุ๊กข้าว)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง หมอดูกล่องข้าว (เมื่อปุ๊กข้าว)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง อุดเลือด (ห้ามเลือด)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง อุดเลือด (ห้ามเลือด)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง คาถาไฟไหม้น้ำร้อนลวก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง คาถาไฟไหม้น้ำร้อนลวก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง คาถาอุดเลือด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง คาถาอุดเลือด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง การเป่ามะเร็ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง การเป่ามะเร็ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง คาถาเป่ารักษาโรคตาแดง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง คาถาเป่ารักษาโรคตาแดง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง หมอตำแย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง หมอตำแย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง ตองขวานฟ้า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง ตองขวานฟ้า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง การเป่ามะเฮงไข่ปลา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง การเป่ามะเฮงไข่ปลา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง ยาแก้กลางข่วงบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง ยาแก้กลางข่วงบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

Syndicate content