คติคำสอนมอญ ตอน 1

คติคำสอนมอญ 01
พระมหาจรูญ ญาณจารี

จารึกมอญ ในประเทศไทย

จารึกมอญ ในประเทศไทย


จารึกวัดโพธิ์ร้าง จังหวัดนครปฐมจารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าข่อย จังหวัดลพบุรี

Syndicate content