เครือข่ายทางวัฒนธรรม (204)

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ปราสาทหินศีขรภูมิ

ปราสาทหินศีขรภูมิ

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  สุรินทร์

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - พระธาตุนารายณ์เจงเวง

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  สกลนคร

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาพสลักผาหิน ถ้ำผาลาย ภูผายนต์

ภาพสลักผาหิน ถ้ำผาลาย ภูผายนต์

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  สกลนคร

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ปรางค์กู่สมบูรณ์ (กู่บ้านหนองคู)

ปรางค์กู่สมบูรณ์ (กู่บ้านหนองคู)

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ศรีสะเกษ

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ปราสาทบ้านปราสาท (ธาตุบ้านปราสาท)

ปราสาทบ้านปราสาท (ธาตุบ้านปราสาท)

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ศรีสะเกษ

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กู่กาสิงห์

กู่กาสิงห์

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ร้อยเอ็ด

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กู่บ้านงิ้ว

กู่บ้านงิ้ว

 

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ยโสธร

Syndicate content