อัตชีวประวัติ ฉลบชลัยย์ พลางกูร

นาฏดุริยการล้านนา - พ่อครูวิเทพ กันธิมา

บทความ นาฏดุริยการล้านนา วันอังคารที่  25  เมษายน  2549 - พ่อครูวิเทพ  กันธิมา

   พ่อครูวิเทพ  กันธิมา

นาฏดุริยการล้านนา - พ่อครูมานพ ยาระณะ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง)

บทความ นาฏดุริยการล้านนา วันอังคารที่  28  กุมภาพันธ์  2549 -  พ่อครูมานพ  ยาระณะ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง)

Syndicate content