ศาสนาและจิตวิญญาณ (7090)

คิริมานนทสูตร สำนวนเก่าโบราณ

Syndicate content