ศาสนาและจิตวิญญาณ (7090)

ค้นความจริงจากวิญญาณ

กินปูนร้อนท้อง

กาลเวลามีจริงหรือเปล่า

ก้อนหินหล่นลงน้ำ?

ต้นไม้มีวิญญาณจริงหรือเปล่า ?

ฉันไม่ชอบขึ้นสู่ที่สูง

สานสัมพันธ์ไทยมุสลิม

Watch this video!
Syndicate content