วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/12/2007
ที่มา: 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ไฟล์แนบขนาด
a3[1].4(50-63)จิตรกรรมฝาผนัง(50-63).pdf4.91 MB