ประติมากรรม

สำริด : โลหะที่เปลี่ยนโลก "

" สำริด  : โลหะที่เปลี่ยนโลก "

พระสุภูติในพิธีขอฝน

พระสุภูติในพิธีขอฝน

ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

นครชุม หรือ ชากังราว

นครชุม หรือ ชากังราว

โบราณสถานเมืองนครชุม

Syndicate content