วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/12/2007
ที่มา: 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ไฟล์แนบขนาด
a3[1].6(96-122)จิตรกรรมฝาผนัง(96-122).pdf1.97 MB