"ภาพอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/11/2007
ที่มา: 
สารบัญหนังสือวิทยุสราญรมย์ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ไฟล์แนบขนาด
Saranrom_34_07.pdf462.06 KB