การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน - วิกิพีเดีย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/03/2009
ที่มา: 
วิกิพีเดีย - การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99

การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เป็นหลักการถอดตัวอักษรไทยเป็นอักษรโรมันอย่างเป็นทางการโดยราชบัณฑิตยสถาน ใช้ในสำหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล และป้ายชื่อถนนต่างๆ ในประเทศไทย รูปแบบใหม่ประกาศใช้เมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2542

ระบบของราชบัณฑิตยสถานเป็นระบบที่นิยมใช้ในการเขียนคำทับศัพท์ระบบหนึ่งในภาษาไทย

เนื้อหา

[ซ่อน]

[แก้] การวิพากษ์วิจารณ์

การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน
มีจุดประสงค์เขียนไว้ในประกาศว่าเพื่อให้อ่านคำไทยในตัวอักษรโรมันได้ใกล้
เคียงกับคำเดิม
ได้รับการวิพากษ์ว่ายังไม่ดีเพียงพอสำหรับชาวต่างชาติในการอ่านภาษาไทย[ต้องการแหล่งอ้างอิง] เนื่องจาก

  • ไม่มีสัญลักษณ์หรือระบบแทนเสียงวรรณยุกต์
  • สระสั้น และสระยาว ใช้ตัวอักษรเดียวกัน เช่น อะ และ อา ใช้ ตัวอักษร A
  • เสียง และ ถูกแทนด้วย ตัวอักษร ph ทำให้อ่านออกเสียงเหมือน เช่น Phuket ถูกอ่านผิดเป็น "ฟักเก็ต" (ภูเก็ต)
  • เสียงสระ"โอะ โอ" กับ "เอาะ ออ" ใช้ตัวอักษร O ตัวเดียวกัน เช่น คำว่า "พล" และ "พร" เขียนเหมือนกันเป็น phon ถูกอ่านผิดเป็น "ฝน"

[แก้] ตารางเทียบตัวอักษร

ถึงแม้ว่าระบบของราชบัณฑิตยสถานเป็นระบบที่ใช้ในเอกสารราชการเกือบทั้ง
หมด อย่างไรก็ตามได้มีการเขียนคำทับศัพท์ในรูปแบบอื่น
เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงที่เพี้ยนไปจากเสียงภาษาไทย
และเลี่ยงความหมายที่ไม่ดีในภาษาอังกฤษและภาษาอื่น เช่นคำว่า "ธง" หรือ
"ทอง" เมื่อทับศัพท์ตามระบบราชบัณฑิตทั้งสองคำจะสะกดได้คำว่า "thong"
ซึ่งในภาษาอังกฤษหมายถึง ธอง (กางเกงชั้นในประเภทหนึ่ง) จึงเลี่ยงไปใช้คำว่า "tong" แทน

พยัญชนะ   สระ
ตัวอักษร แบบราชบัณฑิตยสถาน แบบอื่น
พยัญชนะต้น พยัญชนะสะกด พยัญชนะต้น พยัญชนะสะกด
k k g, k k
kh k k, kh k
kh k k, kh k
kh k k, kh k
kh k k, kh k
kh k k, kh k
ng ng ng ng
ch t ch, g, j j, t
ch t ch, sh ch, sh, t
ch t ch, sh ch, sh, t
s t s s, t
ch t ch, sh ch, sh, t
y n y n
d t d d, t
t t t t
th t t, th t
d t d d, t
th t t, th t
n n n n
d t d d, t
t t t, th t
th t t, th t
th t t, th t
th t dh, t, th t
n n n n
b p b b, p
p p p p
ph p bh, p, ph p
f p f, ph p
ph p bh, p, ph p
f p f, ph p
ph p bh, p, ph p
m m m m
y - y -
r n r n
rue, ri, roe -    
ฤๅ rue -    
l n l l, n
lue -    
ฦๅ lue -    
w - v, w -
s t s s, t
s t s s, t
s t s s, t
h - h -
l n l n
h - h -
    
ตัวอักษรไทย ตัวอักษรโรมัน
(แบบราชบัณฑิตฯ)
–ะ, –ั, รร (มีตัวอักษรอื่นตาม), –า a
รร (ไม่มีตัวอักษรตาม) an
–ำ am
–ิ, –ี i
–ึ, –ื ue
–ุ, –ู u
เ–ะ, เ–็, เ– e
แ–ะ, แ– ae
โ–ะ, –, โ–, เ–าะ, –อ o
เ–อะ, เ–ิ, เ–อ oe
เ–ียะ, เ–ีย ia
เ–ือะ, เ–ือ uea
–ัวะ, –ัว, –ว– ua
ใ–, ไ–, –ัย, ไ–ย, –าย ai
เ–า, –าว ao
–ุย ui
โ–ย, –อย oi
เ–ย oei
เ–ือย ueai
–วย uai
–ิว io
เ–็ว, เ–ว eo
แ–็ว, แ–ว aeo
เ–ียว iao

[แก้] อ้างอิง

[แก้] ดูเพิ่ม

[แก้] แหล่งข้อมูลอื่น

  • thai2english.com ถอดอักษรไทยออนไลน์ ตามการอ่านเสียง, ตามหลักราชบัณฑิตฯ, ตามสัทอักษรสากล ฯลฯ
  • โปรแกรมถอดอักษรไทยสำหรับวินโดวส์ โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล