ตารางเปรียบเทียบสัทอักษร อังกฤษ-ไทย - วิกิพีเดีย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/03/2009
ที่มา: 
วิิกิพีเดีย - ตารางเปรียบเทียบสัทอักษร อังกฤษ-ไทย http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

ตารางเปรียบเทียบสัทอักษร อังกฤษ-ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้ต้องการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ
ถ้าคุณมีความรู้เกี่ยวกับบทความนี้ สามารถช่วยปรับปรุงเนื้อหาได้โดยการกด แก้ไข ด้านบน ซึ่งเมื่อตรวจสอบและแก้ไขแล้วให้นำป้ายนี้ออก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การจัดย่อหน้า คู่มือการเขียน การอ้างอิง และ นโยบายวิกิพีเดีย

ตารางเปรียบเทียบสัทอักษร อังกฤษ-ไทย อย่างง่าย เทียบเสียงตามภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน[1] สำหรับเนื้อหาหลักอย่างละเอียด ดูได้ที่ สัทอักษรสากล ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย

  เสียงก้อง ริมฝีปาก ริมฝีปาก-ฟัน ฟัน โคนฟัน โคนฟันด้านบน เพดานปาก
ส่วนแข็ง
เพดานปาก
ส่วนอ่อน
เสียงจากลำคอ
เสียงหยุด เสียงไม่ก้อง ลมน้อย [ pʰ ] - ผ,พ,ภ - P     [ tʰ ] - ฐ,ฒ,ท,ธ - T     [ kʰ ] - ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ - K [ ʔ ] - อ - O
เสียงไม่ก้อง ลมมาก [ p ] - ป     [ t ] - ฏ,ต     [ g ] - ก  
เสียงก้อง [ b ] - บ - B     [ d ] - ฎ,ฑ,ด - D     [ g ] - G  
เสียง
ต่อเนื่อง
เสียงไม่ก้อง ลมน้อย       [ tɕ ] - จ [ tʃʰ ] - ฉ, ช, ฌ      
เสียงไม่ก้อง ลมมาก         [ tʃ ] - CH      
เสียงก้อง         [ dʒ ] - J      
เสียงไม่ก้อง   [ f ] - ฝ,ฟ - F [ θ ] - TH [ s ] - ซ,ศ,ษ,ส - S [ ʃ ] - SH     [ h ] - ห,ฮ - H
เสียงก้อง   [ v ] - V [ ð ] - TH [ z ] - Z [ ʒ ]      
เสียงก้อง [ m ] - ม - M       [ n ] - ณ,น - N   [ ŋ ] - ง - NG  
เสียงก้อง       [ r ] - ร   [ r ] - R    
เสียงก้อง [ w ] - ว - W         [ j ] - ญ,ย -    
เสียงก้อง       [ l ] - ล,ฬ [ l ] - L      

หมายเหตุ

เสียงที่มีทั้งอังกฤษและไทย เฉพาะเสียงไทย เฉพาะเสียงอังกฤษ
  • ตารางแสดงตำแหน่งของลิ้นในการออกเสียง ยกเว้นเสียงจากลำคอ
  • ตัวอักษรสัทอักษรสากล แสดงใน [ ]
  • ตัวอักษร C ออกเสียงได้ 2 แบบ ดูที่ เสียง ส /s/ ดูได้ที่เสียง [s]สำหรับการออกเสียง ค /k/ ดูได้ที่เสียง [k]
  • ตัวอักษร G ออกเสียงได้ 2 แบบ
  • ตัวอักษร CH ออกเสียงได้ 3 แบบ คือ /ch/ /sh/ /k/ ดูเพิ่มที่ การออกเสียง
  • ตัวอักษร TH ออกเสียงได้ 2 แบบ
  • เสียง อ.อ่าง O ในภาษาอังกฤษ ถือว่าอยู่ในเสียงสระ

[แก้] อ้างอิง

  1. ^ American English Pronunciation, 2000 Kate Hahn.