รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด - วิกิพีเดีย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/03/2009
ที่มา: 
วิกิพีเดีย - รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94

วิกิพีเดีย:รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


ต่อไปนี้เป็น รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด เรียงลำดับตามตัวอักษรตาม คำที่เขียนถูก ตามที่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาไทยหรือตามประกาศของหน่วยงานราชการไทย

เนื้อหา: บนสุด - 0-9

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
กงกำกงเกวียน กงเกวียนกำเกวียน กง และ กำ เป็นส่วนประกอบของล้อเกวียน
กงศุล กงสุล กรมศุลกากร เรียกสั้น ๆ เป็น กรมศุล ออกเสียงเพี้ยน เป็น กงศุล ส่วน สถานกงสุล เรียกสั้น ๆ เป็น กงสุล
กฏ กฎ กฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก
กบฎ, กบถ กบฏ ถ้าออกเสียง "ขะ-บด" เขียน "ขบถ"
กระพริบ กะพริบ  
กะบาล กบาล
กะเพาะ, กะเพราะ, กระเพราะ กระเพาะ  
กะเพา , กระเพา , กระเพรา กะเพรา  
กริยา กิริยา "กิริยา" คือ อาการ การกระทำ เช่น ปฏิกิริยา
กิริยา กริยา "กริยา" (กฺริ-) คือ คำชนิดหนึ่ง บอกอาการ การกระทำ เช่น เดิน วิ่ง เขียน เหล่านี้ คือ คำกริยา
กรีธา, กรีทา กรีฑา กีฬาประเภทหนึ่ง
กรีฑา กรีธา เคลื่อน ยก เดินเป็นหมู่หรือเป็นกระบวน เช่น กรีธาทัพ
กเลวราก กเฬวราก  
กอร์ป, กอปร์ กอปร อ่านว่า "กอบ"
กระเทย กะเทย  
กลาสี กะลาสี เขียนเรียงพยางค์ปกติ
กระโหลก กะโหลก จำไว้ว่า กะโหลก กะลา
กังวาล กังวาน  
กานเวลา กาลเวลา กาล หมายถึง เวลา
กาละเทศะ กาลเทศะ  
กำเหน็ด กำเหน็จ  
กิติมศักดิ์ กิตติมศักดิ์ อ่านว่า "กิต-ติ-มะ-สัก"
กินนรี กินรี แต่ "กิน-นอน" เขียน 'กินนร'
กุฎ, กุฎิ กุฎี, กุฏิ "กุฏิ" อ่านว่า "กุด" หรือ "กุด-ติ" , ถ้าต้องการอ่าน "กุ-ดี" ต้องเขียน "กุฎี" (ใช้คำไหนก็ได้)
เกมส์ เกม คาดว่ามาจากคำว่า "Games" แต่ว่าในภาษาไทยจะไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบคำใดๆ ทั้งสิ้น
เกษร เกสร ส่วนในของดอกไม้
เกียรติ์ เกียรติ อ่านว่า "เกียด", ถ้าเขียน "เกียรติ์" อ่านว่า "เกียน" เช่น รามเกียรติ์

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ขบฏ ขบถ ดู กบฏ
โขมย ขโมย  
ขมักเขม้น ขะมักเขม้น  
ขาดดุลย์ ขาดดุล ดู "ดุล", "สมดุล"
ใข่ ไข่  
ไข่มุกด์, ไข่มุข ไข่มุก  

[แก้]

ปัจจุบันไม่มีคำที่ใช้ ฃ

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
คฑา คธา คทา  
ฅน คน คำนี้เลิกใช้แล้ว,และ ฅ ไม่เคยใช้เขียนคำว่า ฅน
ครองราช ครองราชย์ แต่ ครองราชสมบัติ
คริสต์กาล คริสตกาล ใช้ตามโบราณ
คริสต์จักร คริสตจักร ใช้ตามโบราณ
คริสตศตวรรษ คริสต์ศตวรรษ ไม่นิยมสมาสข้ามภาษา
คริสตทศวรรษ คริสต์ทศวรรษ ไม่นิยมสมาสข้ามภาษา
คริสตศาสนา คริสต์ศาสนา ไม่นิยมสมาสข้ามภาษา
คฤหาสถ์ คฤหาสน์ คฤห + อาสน
คุรุศาสตร์ ครุศาสตร์  
คุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  
ครุศึกษา คุรุศึกษา  
คลีนิก คลินิก  
ฆ้อน ค้อน  
คนอง คะนอง  
คุ้กกี้ คุกกี้ ออกเสียง คุก โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์
เคารวะ คารวะ  
คำนวน คำนวณ  
คำดุษฎี คำสดุดี  
เค็ก, เค๊ก เค้ก  
(นักเรียน)โข่ง (นักเรียน)โค่ง โข่ง = เปิ่น ไม่เข้าท่า/โค่ง = โตกว่าเพื่อน
โครงการณ์ โครงการ การ คือ งาน
โควต้า โควตา ออกเสียง คว ควบกล้ำ และออกเสียง ต้า โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์

[แก้]

ปัจจุบันไม่มีคำที่ใช้ ฅ

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ฆาตรกร ฆาตกร ฆาต แปลว่า ฆ่า
ฆาตรกรรม ฆาตกรรม ฆาต แปลว่า ฆ่า
ฆรวาส ฆราวาส  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
งบดุลย์ งบดุล ไม่ใช่ ดุลย์
งูสวัส งูสวัด  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
จงกลม จงกรม การฝึกสมาธิ
จงอย จะงอย  
จรเข้ จระเข้ เครื่องดนตรีไทย เรียก "จะเข้"
จราจล จลาจล มาจากคำ จล + อจล
จลศาสตร์ จลนศาสตร์  
จั๊กจั่น จักจั่น  
จักร์ จักร  
จักรพรรดิ์ จักรพรรดิ ไม่ออกเสียงสระอิ
จักรวรรดิ์ จักรวรรดิ ไม่ออกเสียงสระอิ
จักรสาน จักสาน เครื่องใช้ที่ทำด้วยมือ
จารบี จาระบี  
จาระนัย จาระไน  
จาละเม็ด จะละเม็ด  
จำนงค์ จำนง แผลงจาก "จง"
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันใช้แบบมีทัณฑฆาต
เจตจำนงค์ เจตจำนง แผลงจาก "จง"
เจียรไน เจียระไน  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ฉนั้น ฉะนั้น  
ฉนี้ ฉะนี้  
ฉะบับ ฉบับ  
ฉันท์ญาติ ฉันญาติ "ฉัน" ในที่นี้หมายถึง เสมือน, "ฉันท์" หมายถึง ความพอใจ

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ชนี ชะนี  
ชมด ชะมด  
ชมภู ชมพู  
ชมภู่ ชมพู่  
ชลอ ชะลอ  
ชัชวาลย์ ชัชวาล  
(สิ้น)ชีพตักษัย (ถึง)ชีพิตักษัย ตาย ใช้กับหม่อมเจ้า
ชีวะประวัติ ชีวประวัติ สมาสแล้วลบวิสรรชนีย์

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ซาละเปา ซาลาเปา  
เซ็นต์ชื่อ เซ็นชื่อ จากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์
เซ็นติเมตร เซนติเมตร  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ฌาณ ฌาน  

 

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ญวณ ญวน  
ญาต ญาติ  
ญาน ญาณ  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ฑัณฑ์ ทัณฑ์  
ฑูต ทูต  
ฑีฆายุโก โหตุ ทีฆายุโก โหตุ ทีฆายุ หมายถึง อายุยืนยาว

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ณ. อ่านว่า นะ "ณ" หมายถึง ที่, ไม่มีเขียนจุดหลัง ณ และมักเว้นวรรคหน้าหลัง "ณ"

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ดอกจันทน์ ดอกจัน เครื่องหมาย *, เรียกตามชื่อดอกของต้นลูกจัน
ดำหริ, ดำริห์ ดำริ อ่านว่า "ดำ-หริ"
ดำรงค์ ดำรง  
ดุลย์ ดุล "ดุล" และ "สมดุล" ไม่มี "ย์"
เดินเหิร เดินเหิน  
โดยดุษฎี โดยดุษณี ดุษณี หมายถึง ยอมรับแต่โดยดี

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ตรึงตา ตรึงตรา หมายถึง ติดแน่น
ตาราง ตะราง สะกดถูกทั้งสองคำ แต่ที่คุมขัง ใช้ว่า ตะราง, ส่วน ตาราง หมายถึง ช่องสี่เหลี่ยม
ตาลขโมย ตานขโมย  
ตำหรับ ตำรับ  
ไตรยางค์ ไตรยางศ์  
ใต้หวัน ไต้หวัน คำนอกกฎการใช้ ไม้ม้วน
ใต้ฝุ่น ไต้ฝุ่น  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ถนนราดยาง ถนนลาดยาง ลาด หมายถึง ปู
ถั่วพลู ถั่วพู ถั่วที่ด้านข้างมีรอยเป็นพู
ถ่วงดุลย์ ถ่วงดุล  
ถ่ายตัว ไถ่ตัว  
เถาว์ เถา  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ทนง ทะนง  
ทนุถนอม ทะนุถนอม  
ทนุบำรง ทะนุบำรุง  
ทรนง ทระนง  
ทลาย ทะลาย สะกดถูกทั้งสองคำ, ทะลาย หมายถึง ช่อผลของมะพร้าว, ทลาย หมายถึง พัง
ทะยอย ทยอย  
ทะแยง, แทยง ทแยง  
ทะเลสาป ทะเลสาบ  
ท้าวความ เท้าความ เขียนเหมือน "เท้า"
ทุกขกิริยา ทุกรกิริยา หมายถึง กิจที่ทำได้ยาก
ทุภิกขภัย ทุพภิกขภัย ทุ + ภิกขภัย, เติม พ ข้างหน้า ภ
ทูนกระหม่อม ทูลกระหม่อม  
ทูลหัว ทูนหัว  
เท่ห์ เท่  
เทอด เทิด  
เทพพนม เทพนม เทวะ + นมะ ไม่ใช่ เทพ + พนม
เทเวศน์ เทเวศร์ เทว + อิศร์
แท๊กซี่ แท็กซี่  
โทรทรรศน์ โทรทัศน์ สะกดถูกทั้งสองคำ, โทรทรรศน์ คือ กล้องส่องทางไกล, โทรทัศน์ คือเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบหนึ่ง

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ทำเนียม ธรรมเนียม ในหนังสือเก่าๆ เขียน "ทำเนียม" ก็มี, แต่ปัจจุบัน ใช้ "ธรรมเนียม" (มาจาก ธรรม + นิยม)
ธรรมธรรโม ธรรมะธัมโม  
ธัญญพืช ธัญพืช  
ธุระกิจ ธุรกิจ สมาสแล้ว ลบวิสรรชนีย์
ธำรงค์ ธำรง  
ธำมรง ธำมรงค์ แปลว่า "แหวน"

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
นพดล นภดล เว้นแต่ "นพดล" ที่เป็นชื่อเฉพาะ
นวตกรรม นวัตกรรม  
น็อต นอต ทับศัพท์จาก nut ในภาษาอังกฤษ
น๊ะ นะ ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี โดยไม่ปรากฏรูป
นะค่ะ นะคะ ค่ะ เป็นเสียงโท หรือเสียงต่ำ ใช้แสดงความสุภาพ ใช้ในประโยคบอกเล่า
นัยตา นัยน์ตา  
นาฑี นาที พบบ้างในหนังสือเก่า, ปัจจุบันนักเขียนบางท่านนิยมใช้
นานับประการ นานัปการ  
นา ๆ นานา คำมูลสองพยางค์
นิเทศน์ นิเทศ  
นิมิตร, นิรมิตร นิมิต  
นิเวศน์วิทยา นิเวศวิทยา  
เนืองนิจ เนืองนิตย์  
โน๊ต โน้ต อักษรต่ำ ไม่ใส่ไม้ตรี
น้ำแข็งใส น้ำแข็งไส  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
บันทัด บรรทัด  
บันทุก บรรทุก  
บันลุ บรรลุ  
บันเลง บรรเลง  
บะหรั่นดี บรั่นดี  
บล็อค บล็อก  
บ่วงบาศก์, บ่วงบาต, บ่วงบาท บ่วงบาศ  
บรเพ็ด บอระเพ็ด  
บังสกุล บังสุกุล  
บังเอิน บังเอิญ  
บัญญัติไตรยางค์ บัญญัติไตรยางศ์ เหมือน ไตรยางศ์
บัตรสนเท่ บัตรสนเท่ห์  
บรรดาล บันดาล  
บรรได บันได  
บรรเทิง บันเทิง  
บรรลือ บันลือ  
บางลำภู บางลำพู  
บาททะยัก, บาดทยัก บาดทะยัก  
บาต บาตร เครื่องใช้อย่างหนึ่งของพระสงฆ์
บาทบงส์ บาทบงสุ์ อ่านว่า บาด-ทะ-บง
บาดหลวง บาทหลวง  
บำเน็จ บำเหน็จ  
บิณฑบาตร, บิณฑบาท บิณฑบาต  
บิดพริ้ว บิดพลิ้ว  
บุคล บุคคล  
บุคคลากร บุคลากร  
บุคคลิกภาพ บุคลิกภาพ  
บุปผาชาติ บุปผชาติ  
บุษราคำ บุษราคัม  
บูรณะปฏิสังขรณ์ บูรณปฏิสังขรณ์ คำสมาส
เบญจเพศ เบญจเพส เพส มาจากคำว่า วีสะ=20 เบญจ =5, เบญจเพส = 25
เบ็นซิน, เบนซิล เบนซิน  
เบรค เบรก ดู หลักการทับศัพท์

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ปฏิกริยา ปฏิกิริยา  
ประติทิน ปฏิทิน  
ประติพัทธ์ ปฏิพัทธ์  
ปฏิสังขร ปฏิสังขรณ์  
ปฐมนิเทศน์ ปฐมนิเทศ  
ปนิธาน ปณิธาน (กริยา) ตั้งใจไว้
ปรณนิบัติ ปรนนิบัติ  
ปรมณู ปรมาณู ปรม + อณู
ปองดอง ปรองดอง  
ประกายพฤกษ์ ประกายพรึก  
ประกาษิต ประกาศิต  
ประจันบาน, ประจันบาล, ประจัญบาล ประจัญบาน  
ประจัญหน้า ประจันหน้า  
ประจัญห้อง ประจันห้อง  
ประจำการณ์ ประจำการ  
ประนต ประณต (กริยา) น้อมไหว้
ประนม ประณม (อาการนาม) การน้อมไหว้
ประนาม ประณาม  
ประนิธาน ประณิธาน (อาการนาม) การตั้งความปรารถนา
ปราณีต ประณีต  
ประดิษฐ์ประดอย ประดิดประดอย  
ประณีประณอม ประนีประนอม  
ประเมิณ ประเมิน มักสับสนกับ "ประมาณ"
ประสพการณ์ ประสบการณ์  
ประสูต, ประสูตร ประสูติ  
ประสูติกาล ประสูติการ การคลอด
ประสูติการ ประสูติกาล เวลาที่คลอด
ปะหลาด, ปลาด ประหลาด  
ประหัดประหาร, ประหัตถ์ประหาร ประหัตประหาร  
ปรำปรา, ปะรำปะรา ปรัมปรา อ่านว่า ปะ-รำ-ปะ-รา
ปราณี ปรานี ปราณี = ผู้มีชีวิต
ปราณีปราศัย ปรานีปราศรัย  
ปราถนา ปรารถนา อ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"
ปล้นสดมภ์ ปล้นสะดม  
ปวารนา ปวารณา  
ปแล่ม, แปล่ม ปะแล่ม  
ปักษิณ ปักษิน  
ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์ ปาฏิหาริย์  
ปิคนิค ปิกนิก คำทับศัพท์
ปุโลหิต ปุโรหิต  
เปอร์เซนต์ เปอร์เซ็นต์ คำทับศัพท์
เป๋อเล๋อ เป๋อเหลอ อักษรต่ำ ไม่ใช้วรรณยุกต์จัตวา

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ผะดุง ผดุง  
ผรุสวาส ผรุสวาท  
ผลลัพท์ ผลลัพธ์  
ผัดเปลี่ยน ผลัดเปลี่ยน  
ผัดผ้า ผลัดผ้า  
ผัดเวร ผลัดเวร  
ผลานิสงฆ์ ผลานิสงส์  
ผะอบ ผอบ  
ผลัดผ่อน ผัดผ่อน  
ผลัดวันประกันพรุ่ง ผัดวันประกันพรุ่ง  
ผลัดหนี้ ผัดหนี้  
ผาสุข ผาสุก  
ผีซ้ำด้ามพลอย ผีซ้ำด้ำพลอย ด้ำ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ผีเรือน
ผลุดลุกผลุดนั่ง ผุดลุกผุดนั่ง  
ผูกพันธ์ ผูกพัน  
ผู้เยา ผู้เยาว์  
เผอไผ เผลอไผล  
เผลอเรอ เผอเรอ  
ผเอิญ, ผะเอิญ เผอิญ  
เผ่าพัน เผ่าพันธุ์  
แผ่ส้าน, แผ่ซ้าน แผ่ซ่าน  
แผนการณ์ แผนการ  
แผงฤทธิ์ แผลงฤทธิ์  
ผไท, ผะไท ไผท  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ฝรั่งเศษ ฝรั่งเศส  
ฝักใฝ่, ฝักไฝ่ ฝักฝ่าย พวก, ข้าง
ฝักฝ่าย, ฝักไฝ่ ฝักใฝ่ เอาใจใส่, ผูกพัน
ฝากครร ฝากครรภ์  
ฝีดาด ฝีดาษ ไข้ทรพิษ
ฝึกปือ, ฝึกปลือ ฝึกปรือ  
ใฝ ไฝ ไม่อยู่ในกลุ่มคำที่เขียนด้วยไม้ม้วน

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
พงพันธุ์, พงษ์พันธุ์ พงศ์พันธุ์  
พะยัก พยัก  
พะยักพะเยิด, พยักเพยิด พยักพเยิด  
พยัฆ, พะยัคฆ์ พยัคฆ์ เสือ
พะยาน พยาน  
พญาบาท, พยาบาตร พยาบาท  
พะยุง พยุง  
พะเยีย, เพยีย พเยีย พวงดอกไม้
พรมจรรย์ พรหมจรรย์  
พรรณา พรรณนา อ่านว่า พัน-นะ-นา
พราห์มณ์, พรามณ์ พราหมณ์ อ่านว่า พฺราม
พร่ำพรอด พร่ำพลอด  
พลกำลัง พละกำลัง  
พลาสติค พลาสติก  
พหูสูตร พหูสูต  
พแนง, แพนง พะแนง  
พยอม พะยอม ชื่อต้นไม้ มีดอกสีขาว
พวักพวน พะวักพะวน  
พังทะลาย พังทลาย  
พันธุ์ทาง พันทาง ลูกผสมต่างสายพันธุ์
พัสดี พัศดี  
พัศดุ พัสดุ  
พากษ์ (หนัง) พากย์ (หนัง)  
พานิชย์ พาณิชย์  
พาหุรัต, พาหุรัตน์ พาหุรัด  
พิณภาทย์ พิณพาทย์  
พิบูลย์ พิบูล  
พิราป พิราบ นกชนิดหนึ่ง
พิราป พิลาป คร่ำครวญ, ร้องไห้
พิสวง พิศวง  
พิสวาส พิศวาส  
พิศดาร พิสดาร  
พิศมัย พิสมัย  
พึมพัม พึมพำ  
พุดตาล พุดตาน ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
พุทธชาติ พุทธชาด ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
ภู่กัน พู่กัน  
ภู่ระหง พู่ระหง  
เพชรฆาต, เพ็ชรฆาต เพชฌฆาต  
เพ็ชร เพชร  
เพริดพริ้ง เพริศพริ้ง  
เพิ่มพูล เพิ่มพูน  
เพรียบพร้อม เพียบพร้อม  
แพทย์ศาสตร์ แพทยศาสตร์  
โพชงค์ โพชฌงค์  
โพธิ์ทะเล โพทะเล  
โพนทนา โพนทะนา  
ไพทูรย์ ไพฑูรย์  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ฟรีบา ฟรีบาร์  
ฟังก์ชั่น ฟังก์ชัน ไม่มีไม้เอก
ฝั้น ฟั่น  
ฟาธอม, แฟทอม, แฟธอม ฟาทอม หน่วยวัดระยะทาง
ฟิลม์, ฟลิม์ ฟิล์ม  
ฟิว ฟิวส์  
ฟุ้งส้าน ฟุ้งซ่าน  
ฟุทบอล ฟุตบอล  
ฟูลสแกป ฟุลสแก๊ป หน้ากระดาษที่มีเส้นบรรทัด
เฟิร์น เฟิน  
แฟชัน แฟชั่น มีไม้เอก
ไฟแชค, ไฟแช็ค ไฟแช็ก  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ภคิณี ภคินี  
พวังศ์ ภวังค์  
พันธารักษ์ ภัณฑารักษ์  
พากพูม ภาคภูมิ  
ภาคฑัณฑ์ ภาคทัณฑ์  
พูมใจ ภูมิใจ  
ภูมลำเนา ภูมิลำเนา  
ภาพยนต์ ภาพยนตร์  
ภาวะการณ์, ภาวะการ ภาวการณ์  
พุชงค์ ภุชงค์  
ภูติผี ภูตผี  
เพตรา เภตรา  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
มกุฏราชกุมาร มกุฎราชกุมาร ใช้ ฎ ชฎา
มงกุฏ มงกุฎ ใช้ ฎ ชฎา
มนฑป, มณทป มณฑป อ่านว่า มน-ดบ
มนเฑียร, มณเฑียร มนเทียร  
มรณะภาพ มรณภาพ  
มรึตยู มฤตยู  
มนทิน มลทิน  
มนุษยวิทยา มานุษยวิทยา มานุษย = ที่เกี่ยวกับมนุษย์
มหรรนพ, มหันนพ มหรรณพ  
มหรศพ มหรสพ อ่านว่า มะ-หอ-ระ-สบ
มหรรศจรรย์ มหัศจรรย์  
มหาหิงค์ มหาหิงคุ์  
เมหสี มเหสี  
มไหสวรรค์ มไหศวรรย์  
มหะหมัด, มะหะมัด มะหะหมัด  
มัคคุเทศ, มัคคุเทศน์ มัคคุเทศก์  
มัคทายก, มรรคทายก มัคนายก  
มันทนศิลป์, มันฑณศิลป์ มัณฑนศิลป์  
มัธยัสต์ มัธยัสถ์  
มัสยา มัศยา, มัตสยา ปลา
มัสหมั่น มัสมั่น อ่านว่า มัด-สะ-หมั่น
มัสตาด มัสตาร์ด  
มาตราการ มาตรการ  
มาตราฐาน มาตรฐาน  
มืดมนต์, มืดมล มืดมน  
แมลงพู่, แมลงผู้ แมลงภู่  
ไมร์, ไมค์ ไมล์ หน่วยวัดระยะทาง
ไมยราพ ไมยราบ ในที่นี้หมายถึงชื่อพืช

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ยานัตถ์ ยานัตถุ์  
จีราฟ ยีราฟ  
ย่อมเยาว์ ย่อมเยา  
ยาเกล็ด ยาเกร็ด หมายถึง ตำรา
เยาวัย เยาว์วัย  
ใยดี ไยดี  
ใย ไย หมายถึงไฉน,อะไร,ทำไม
ใยไพ ไยไพ หมายถึงเยาะเย้ย,พูดให้อาย
ไยแมงมุม ใยแมงมุม  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
รกชัด รกชัฏ  
รนรงค์ รณรงค์  
รถยนตร์ รถยนต์  
รมนีย์, รมณี รมณีย์  
รสชาด รสชาติ  
ร้องให้ ร้องไห้  
ระบบนิเวศน์ ระบบนิเวศ  
ระเบ็งเซ็งแซ่ ระเบงเซ็งแซ่  
รเห็จ, เรห็จ ระเห็จ  
รักษาการณ์ รักษาการ เช่น รักษาการในตำแหน่ง...
รักษาการ รักษาการณ์ เช่น ยามรักษาการณ์
รัญจวญ, รัญจวณ รัญจวน  
รังษี, รังศี รังสี ยกเว้นชื่อเฉพาะ
รัสมี, รัษมี รัศมี  
รากเง่า รากเหง้า  
ลาดหน้า ราดหน้า  
ราพนาสูร ราพณาสูร  
รื่นรมณ์ รื่นรมย์  
แร็กเก็ต แร็กเกต  
ริ้บบิ้น ริบบิ้น ออกเสียง ริบ โดยไม่มีรูปวรรณยุกต์
เรี่ยราย เรี่ยไร  
โรมันคาธอลิค โรมันคาทอลิก  
โรงธารกำนัล โรงธารคำนัล หมายถึง ท้องพระโรง

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ฤกษ์ผานาที ฤกษ์พานาที สองคำที่สับสน คือ "ฤกษ์พานาที" กับ "เลขผานาที"
ฤา ฤๅ ใช้ลากข้างยาว
ฤาษี ฤๅษี, ฤษี  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
ลัดดาวัลย์, ลดาวัณย์ ลดาวัลย์ ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ยกเว้นชื่อเฉพาะ
ลมปราน ลมปราณ  
ลมหวล ลมหวน  
ล็อกเก็ต ล็อกเกต  
ละคอน ละคร "ละคอน" เป็นคำไทยโบราณ ใช้เมื่อต้องการรักษาความดั้งเดิมไว้ เช่น สาขาศิลปะและการละคอน
ลองใน ลองไน ชื่อจักจั่นขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
ลเมียดลไม ละเมียดละไม  
ลเอียดลออ, ละเอียดละออ ละเอียดลออ  
ลโมบ ละโมบ  
ลักเพท, ลักเพส ลักเพศ  
รังถึง ลังถึง  
ลาดตระเวณ ลาดตระเวน มักสับสนกับ "บริเวณ"
ลายเซ็นต์ ลายเซ็น  
ลาวัลย์ ลาวัณย์ หมายถึง ความงาม ความน่ารัก
ลิปต์, ลิฟ , ลิฟท์ ลิฟต์ มาจากคำภาษาอังกฤษ lift
ลิปสติค ลิปสติก  
ลำใย ลำไย  
ริดรอนสิทธิ์ ลิดรอนสิทธิ์  
ลุกลี้ลุกรน ลุกลี้ลุกลน  
ลูกเกตุ ลูกเกด  
เล่นพิเรนท์ เล่นพิเรนทร์  
ลูกนิมิตร ลูกนิมิต  
ลูกบาศ ลูกบาศก์  
เล่กระเท่ เล่ห์กระเท่ห์  
เลือกสรรค์ เลือกสรร  
โล่ห์ โล่ มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"
โลกาภิวัฒน์ โลกาภิวัตน์  
ฦๅชา ลือชา ฦ ฦๅ ไม่มีที่ใช้ในปัจจุบัน

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
วงษ์วาน วงศ์วาน เช่น ชื่อถนน "งามวงศ์วาน"
วักซีน วัคซีน  
วันโรค วัณโรค  
วันทยาหัตถ์ วันทยหัตถ์ คำสมาส
วันทยวุธ วันทยาวุธ คำสนธิ
วางกล้าม วางก้าม วางโต
วายชน วายชนม์  
วาระดิถี วารดิถี  
วิ่งเปรี้ยว วิ่งเปี้ยว  
วิ่งผัด วิ่งผลัด  
วินาฑี วินาที  
วิตถาน, วิตถาล วิตถาร  
วิตตามิน, วิตะมิน วิตามิน  
วินาศะกรรม วินาศกรรม  
วิศาขบูชา วิสาขบูชา  
วิหารคต วิหารคด  
เวรคืน เวนคืน  
เวียตนาม เวียดนาม  
เวทย์มนตร์, เวทมนต์ เวทมนตร์  
ไวยกรณ์ ไวยากรณ์  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
สสิธร, ศศิทร ศศิธร ศศิธร หมายถึง ดวงจันทร์
-ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต -ศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก เช่น รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-ศาสตร์บัณฑิต -ศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี เช่น เศรษฐศาสตรบัณฑิต
-ศาสตร์มหาบัณฑิต -ศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท เช่น นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลป ศิลป์, ศิลปะ ใช้เป็นศัพท์โดด
ศิลปะกรรม ศิลปกรรม คำสมาส
ศิลปะวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม หากต้องการแยกคำควรใช้ "ศิลปะและวัฒนธรรม"
ศิลปะวัตถุ ศิลปวัตถุ คำสมาส
ศึกษานิเทศ, ศึกษานิเทศน์ ศึกษานิเทศก์  
สัตรู, ศตรู ศัตรู  
ศัพย์ ศัพท์  
โสกเศร้า โศกเศร้า  
โสกศัลย์, โศกสันต์ โศกศัลย์  
โศกะนาฏกรรม, โศกนาฎกรรม โศกนาฏกรรม ใช้ ฏ ปฏัก
ไสล, ศไล ไศล หมายถึง เขาหิน
ศรีษะ ศีรษะ  
ศัทธา ศรัทธา, สัทธา นิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
สะกัด สกัด  
สะกาว สกาว  
แสกน สแกน  
สะดับ สดับ  
สถานการ, สถานะการณ์ สถานการณ์  
สรรค์หา สรรหา สรรค์ หมายถึง สร้าง, ทำให้เกิดขึ้น
สรรค์แสร้ง สรรแสร้ง  
สดวก สะดวก  
สพาน สะพาน  
สะบาย สบาย  
สะบู่ สบู่  
สะไบ, ไสบ สไบ  
สะบง สบง  
สมดุลย์ สมดุล  
สถิตย์ สถิต  
สิงห์โต สิงโต หรือใช้เพียงคำว่า สิงห์
สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส สับปะรด มิได้แผลงมาจาก สรรพรส
สัมนา, สำมะนา สัมมนา  
สอาด สะอาด  
สังเกตุ สังเกต  
สังวรณ์ สังวร  
สังวาลย์ สังวาล ยกเว้นชื่อเฉพาะ "สังวาลย์"
สังสรร สังสรรค์  
สัญโดษ สันโดษ  
สร้างสรร สร้างสรรค์  
สอบเชาว์ สอบเชาวน์  
สัพเหร่อ, สัปปะเหร่อ สัปเหร่อ  
สาบาญ สาบาน  
สาธร สาทร ชื่อถนนสายหนึ่ง และเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร
สาระพี, สารพี สารภี ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวกลิ่นหอม, มิได้หมายถึง เครื่องครัว
สรรพยอก สัพยอก  
สัญลักษ์ สัญลักษณ์  
สกิด สะกิด  
สกด สะกด  
สคราญ สะคราญ  
สะพึงกลัว สะพรึงกลัว  
สักการะบูชา สักการบูชา คำสมาส
สายสิญจ์ สายสิญจน์  
สรรเพชร สรรเพชญ  
สวรรณคต สวรรคต  
สัปลับ สับปลับ  
สัมภาษ, สัมพาส สัมภาษณ์  
สาธารณะชน สาธารณชน คำสมาส
สาธารณะประโยชน์ สาธารณประโยชน์ คำสมาส
สาธารณะสถาน สาธารณสถาน คำสมาส
สาธารณะสุข สาธารณสุข คำสมาส
สาปสูญ สาบสูญ  
สาบแช่ง สาปแช่ง  
สาบสรร สาปสรร  
สังเขบ สังเขป  
สาระประโยชน์ สารประโยชน์ คำสมาส
สารสำคัญ สาระสำคัญ มิใช่คำสมาส
สารัตถะประโยชน์ สารัตถประโยชน์ คำสมาส
สารัตถสำคัญ สารัตถะสำคัญ มิใช่คำสมาส
สำอางค์ สำอาง  
สีสรร, สีสรรค์ สีสัน  
สะเบียง, สเบียง เสบียง  
สูญญากาศ สุญญากาศ ใช้สระ "อุ"
สูจิบัตร สูติบัตร เขียนถูกทั้งคู่ แต่สูจิบัตร คือใบแจ้งกำหนดการ ส่วน สูติบัตร คือ ใบเกิด
เสื้อเชิ๊ต เสื้อเชิ้ต  
โสรส โสฬส อ่านว่า "โส-ลด"

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
หกคเมน, หกคะเมร หกคะเมน  
หงษ์ หงส์  
หนอยแน่ หน็อยแน่  
หน้าปัทม์นาฬิกา หน้าปัดนาฬิกา  
หมาไน หมาใน  
หมาหมุ้ย หมามุ่ย, หมามุ้ย  
หยากใย่, หยักไย่, อยากไย่ หยากไย่  
อย่าร้าง หย่าร้าง  
หยิบย่ง, หยิบโย่ง หยิบหย่ง  
ห่วงไย ห่วงใย คำที่ใช้ไม้ม้วน
หัวมงกุฎ ท้ายมังกร หัวมังกุ ท้ายมังกร (สำนวน)ไม่เข้ากัน ไม่กลมกลืนกัน ( มังกุ คือเรือที่มีกระดูกงูใหญ่ )
เหม็นสาป เหม็นสาบ  
เหล็กไน เหล็กใน ให้จำว่า เหล็กอยู่ข้างใน
แหลกราญ แหลกลาญ  
โหยหวล โหยหวน  
โหรพา, โหระภา โหระพา  
มั๊ย, ไม๊ ไหม แผลงมาจาก "หรือไม่" (อาจอนุโลมใช้ มั้ย ตามเสียงพูด)
ใหหลำ ไหหลำ  
หม้อฮ่อม ม่อฮ่อม , ม่อห้อม , หม้อห้อม  

[แก้]

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูก หมายเหตุ
องคชาติ องคชาต  
อธิฐาน อธิษฐาน  
อนาจ อนาถ  
อนาธร อนาทร  
อนุกาชาติ อนุกาชาด  
อนุญาติ อนุญาต ญาติ เขียนมีสระ อิ
อนุเสาวรีย์, อณุสาวรีย์ อนุสาวรีย์  
เอนก อเนก เช่น อเนกประสงค์
อเนถอนาถ อเนจอนาถ  
อภิรมณ์ อภิรมย์  
อภิเสก อภิเษก  
อลังการ์ อลังการ อ่านว่า อะ-ลัง-กาน
อหังการ อหังการ์ อ่านว่า อะ-หัง-กา
อัมรินทร์ อมรินทร์ ยกเว้นชื่อเฉพาะ "อัมรินทร์"
อะหลักอะเหลื่อ อลักเอลื่อ  
อวสาณ, อวสานต์ อวสาน  
อะหิวาตกโรค อหิวาตกโรค  
ออฟฟิส, ออฟฟิต, อ็อฟฟิศ ออฟฟิศ  
อะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วย  
อะหลั่ย อะไหล่  
อัญชัญ อัญชัน  
อัธจันทร์ อัฒจันทร์  
อัตคัต อัตคัด  
อัทยาศัย, อัธยาษัย อัธยาศัย  
อัมพาส อัมพาต  
อากาส อากาศ  
อาฆาตมาตร้าย อาฆาตมาดร้าย  
อาเจียร อาเจียน  
อานิสงฆ์ อานิสงส์  
อาเพส, อาเภส อาเพศ  
อารมย์ อารมณ์  
อาวร อาวรณ์  
อาสสงฆ์ อาสน์สงฆ์  
อำนาจบาทใหญ่ อำนาจบาตรใหญ่  
อัมหิต อำมหิต  
อินธนู, อินทร์ธนู อินทรธนู  
อินทรีวัตถุ, อินทรีย์วัตถุ อินทรียวัตถุ  
อิริยาบท อิริยาบถ  
อิสระเสรี อิสรเสรี คำสมาส
อิสระภาพ อิสรภาพ คำสมาส
อิสาน อีสาน  
อุดมการ อุดมการณ์  
อุธรณ์ อุทธรณ์  
อุธาหรณ์, อุทาหร อุทาหรณ์  
อุบาท อุบาทว์  
อุปการะคุณ อุปการคุณ คำสมาส
อุปโลก อุปโลกน์  
อุปัชฌา, อุปัชชา อุปัชฌาย์  
อุโมง อุโมงค์  
เอกขเนก เอกเขนก  
เอกฉัน, เอกะฉันท์ เอกฉันท์  
โอกาศ โอกาส  
ไอศครีม, ไอติม ไอศกรีม  

[แก้] ดูเพิ่ม

[แก้] อ้างอิง