ชุดประจำชาติของไทย (ชุดไทยพระราชนิยม) 8 ชุด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/04/2009
ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี ชุดไทยดุสิต ชุดไทยจักรพรรดิ์ ชุดไทยศิวาลัย
ที่มา: 
ซิลด์ไทยแลนด์ดอทคอม http://www.silkthailand.com/photo/choodthai.htm

ชุดประจำชาติของไทย  (ชุดไทยพระราชนิยม) 8 ชุด

ชุดไทยเรือนต้น, ชุดไทยจิตรลดา, ชุดไทยอมรินทร์, ชุดไทยบรมพิมาน, ชุดไทยจักรี, ชุดไทยดุสิต, ชุดไทยจักรพรรดิ์, ชุดไทยศิวาลัย

ขอบคุณ และอ้างอิงต้นฉบับจาก : เว็บไซต์ซิลด์ไทยแลนด์ดอทคอม http://www.silkthailand.com/photo/choodthai.htm

กลับไปยังหน้า รวม link บทความ และสาระความรู้เรื่องผ้าไหม จากเว็บไซต์ซิลด์ไทยแลนด์ดอทคอม