ผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จังหวัดขอนแก่น

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/B2.HTML

ผ้าไหมมัดหมี่ข้อลายโบราณ
Ancient pattern, Mud-Mee Kor silk

บ้านโสกส้มกบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพูทอผ้าไหมมัดหมี่ อาทิ ลายสามเหลี่ยม ลายหางนกยูง ลายทิวสน ลายหมากบกน้อย ลายโคมน้อย ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าพื้นเรียบ เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่อำเภอชนบท อำเภอมัญจาคีรี อำเภอแวงใหญ่มีผ้าไหมมัดหมี่ ลายหมี่โบราณ เช่น ลายหมี่ตา ลายหมี่คั่น ลายหมี่นาคเกี้ยว ลายหมี่หมากจับ ลายหมี่โอบเต็ง ลายหมี่กงสองคลอง ลายหมี่ดาวล้อมเดือน ลายหมี่ข้าวหลามดอกแก้ว ลายหมี่ข้อ ลายหมี่กงเก้าและลายหมี่ประยุกต์ เช่น ลายหมี่ขอพระเทพ ลายหมี่กุญแจ ลายหมี่การบิน ลายหมี่จี้เพชร และที่อำเภอหนองเรือ อำเภอชุมแพ อำเภอภูเวียง อำเภอแวงใหญ่ กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย กิ่งอำเภอหนองนาคำ พบผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น ความหลากหลายลายของผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่นทำให้เป็นผ้าที่มีชื่อเสียง ของจังหวัด ทุกวันนี้

Khon Kaen

Mud-Mee silk in various patterns, including Sam-Liem (three-cornered), Hang-Nok-Yoong (peacock), Tew-Son, Marg-Bog-Noi and Khom-Noi are woven at Ban Soke Somkob of Barn Mai Sub-district in Si Chom Phu District. It also produces Hang-Ka-Rok silk and plain fabric.
The Chon Na Bot, Mancha Kiri and Waeng Yai Districts produce Mud-Mee silk in ancient pattern such as Mee-Ta, Mee-Kan, Mee-Nark-Keiw, Mee-Mark-Jub, Mee-Oab-Teng, Mee-Kong-Song-Klong, Mee-Daolomduen, Mee-Khao-Larm-Dok-Kaew, Mee-Khor, Mee-Kongkao. These areas also produce fabric in contemporary patterns, for instance,Mee-Hor-Phratep, Mee-Khunjae, Mee-Garnbin, Mee-Jee-Petch. In several Districts (Nong Ruea, Chum Phae, Phu Wiang, and Waeng Yai), Mud-Mee in natural colors and dyed using plant dyes can be found. The variety of Mud-Mee patterns in Khon Kaen have made the province famous for its handiwork.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค