ผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จังหวัดนครพนม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/B13.HTML

    ผ้าไหมลายมุก
Muk pattern silk

 

ไทลาว ไทญ้อ ผู้ไท ไทข่า ไทแสก ไทกะเลิงและไทโส้ เป็นกลุ่มชน 7 เผ่า สืบสานผ้ามัดหมี่และผ้าขิดใช้ดิ้นเงินดิ้นทองทอยกแทรกในลายผ้า ได้อย่างประณีตงดงาม ผ้าไหมมัดหมี่มีหลากหลายลาย เช่น ลายหมี่คั่น ลายดอกบัว ลายหมี่คั่นตา ลายนาค ลายนก ลายช้าง ลายพังพอนและผ้าลายมุก ส่วนที่บ้านห้วยไหล่ บ้านมหาชัยบ้านหนองบัวและบ้านทันสมัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปากทอผ้าไหมมัดหมี่ลายตุ้มเล็ก ลายต้นสน ลายหมี่ขอลายดอกแก้ว ผ้าหางกระรอกและผ้าไหมพื้นเรียบ บ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม ทอผ้าลายมุก (ทอจากฝ้ายหรือไหม) เป็นที่รู้จักแพร่หลายในนาม "จังหวัดนครพนม"

    Nakhon Phanom

This province is populated by seven tribes Thai-Lao, Thai-Yor, Phu-Thai, Thai-Khar, Thai-Sak, Thai-Ka-leung and Thai-So that have preserved the skill of making Mud-Mee and Khid fabric. They are unique in the ability to use silver and gold thread to weave gorgeous fabric. Their Mud-Mee silk is woven in various patterns, such as Mee-Khan, Dok-Bua, Mee-Khan-Ta, Naga, as well as animals (birds, elephants, mongoose). They also weave fabric in the Muk pattern. At Ban Huai Lai, Ban Maha Chai, Ban Nong Bua and Ban Tan Samai, of Maha chai Sub-district in Pla Pak District, weavers produce mud-Mee silk in the Tum-Lek, Ton-Son, Mee-Kor and Dok-Kaew patterns. Hang-Kra-Rok cloth and plain silk is woven at Ban Had-Pang of Had-Pang Sub-district in Si Songkhram District. The Muk pattern (made of silk or cotton) is recognized as a symbol of Nakhon Phanom province.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค