ผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/B4.HTML

    ผ้าไหมลายหางกระรอกคู่
Hang-Kra-Rok Koo pattern silk


"นาโพธิ์" อำเภอที่มีการเลี้ยงไหมสืบทอดอาชีพทอผ้าไหมมาหลายชั่วอายุคน ผ้าไหมมัดหมี่นาโพธิ์รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อาทิ ลายหมี่ขอ ลายหมี่ลวด ผ้าตีนแดงและผ้าพื้นเรียบ ส่วนที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง ทอผ้าไหมมัดหมี่ อาทิ ลายหมี่ขอ หมี่ลวด ผ้าตีนแดง
บ้านผไทรวมพล ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย มีการทอผ้าไหมมัดหมี่เช่นกัน อาทิ ลายมัดหมี่ข้อลายหมี่ขอ ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าที่มี ชื่อเสียงของจังหวัด ได้แก่ ผ้าไหมลายหางกระรอกคู่ ผ้ามัดหมี่ตีนแดง

    Buriram

The Na Pho District has been involved in raising silkworms since ancient times. Na-Pho Mud-Mee silk is well-known and created in a variety of patterns, including Mee-Kor and Mee-Luad, in Tin-Daeng cloth and in plain cloth. At Lum Duan Sub-district in Ka Sang District, craftsmen weave mud-Mee silk in the Mee-Kor and Mee-Luad patterns; they also produce Tin-Daeng cloth.
Mud-Mee Kor and Mee Kor patterns as well as producing plain silk are woven at Ban Pa Thai Ruampol of Nong Wang Sub-district in Lahan Sai District. The province is famous for silk woven in the Hang-Kra-Rok pattern and for Tin-Daeng Mud-Mee.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค