ผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จังหวัดมหาสารคาม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/B5.HTML

ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก
Soi-Dok-Mak pattern silk


บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือทอผ้าไหมพื้นเรียบและผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งมีลวดลายหลากหลาย เช่น ลายหมี่ขอ ลายสร้างดอกหมาก ลายโคมเก้า และนอกจากราษฎรบ้านกำพี้แล้ว ที่บ้านโคกก่อง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก บ้านดอนหลี่ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ทอผ้าไหมมัดหมี่ อาทิ ลายสร้อยดอกหมาก ลายโคมเก้า ลายหมี่ขอ ลายหมี่ประยุกต์ และทอผ้าไหมพื้นเรียบและผ้าไหมหางกระรอก สำหรับผ้าไหม ลายสร้ายดอกหมาก เป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

Maha Sarakham

Villagers at Ban Gam-Pi of Gam-Pi Sub-district in Borabue District weave plain silk, but also focus on Mud-Mee silk in several patterns, such as Mee-Kor, Soi-Dok-Mak and Khom-Kao. Mud-Mee is also woven in Soi-Dok-Mak, Khom-Kao, Mee-Kor and Mee-Prayook patterns at Ban Kok Kong of Nong-Daeng Sub-district in Na-Cheak District and at Ban Don Li of Nong Bua Kaew Sub-district in Phayakkhaphum Phisai district, where plain silk and Hang-Kra-Rok silk is also woven. The Soi-Dok-Mak pattern is this province's symbol.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค